Zámky LEDNICE a VALTICE

V lednicko-valtickom areáli (pamiatky UNESCO). Súčasťou ktorého sú dva zámky, rybníky, parky a obory v lužných lesoch.Nás čaká prehliadka nádherného barokového komplexu a zámku Valtice, postaveného okrem iného významným barokovým architektom Fischerom z Erlachu, krátka prechádzka mestom s možnosťou ochutnávky tunajšieho vína. V popoludňajších hodinách odchod na prehliadku zámku Lednice, letného sídla Lichtensteinovcov. Budeme mať možnosť návštevy skleníka, minaretu a zámockého parku s vegetáciou dovezenou z Ameriky.

  • PROGRAM
  • odchod z nástupných miest v ranných hodinách
  • príchod do Valtíc okolo 9:00
  • prehliadky pamiatok – zámok Valtice 1 okruh v cene – zámok Lednice 1 okruh v cene
  • príchod na nástupné miesta v neskorších poobedných hodinách