Macocha, Punkevní jeskyně, zámok Slavkov

Po príchode na Moravu návšteva Moravského Krasu, zastávka pri hornom mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný pohľad do hlbín priepasti Macocha, ktorá je súčasťou jaskyn-ného systému Punkevní jaskyne, najznámejšou priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v strednej Európe. Presun k vstupu do Punkevních jaskýň. Prehliadka jaskýň začína Predným dómom, pokračuje sieňami a chodbami s bohatou kvapľovou výzdobou až na dno Machochy, kde končí tzv. Suchá cesta a ďalej sa pokračuje romantickou plavbou na loďkách po riečke Punkve až k najkrajšej jaskyni Krasu rozprávkovému Masarykovmu dómu, kde uvidíte mohutné stalagmity, stalaktity, kaskády…

Pokračujeme prehliadkou najväčšej barokovej pamiatky na Morave – zámku Slavkov reprezentačné priestory s bohatou freskovou a štukovou výzdobou, dobovým mobiliárom, zbierkou obrazov. Zoznámite sa s kultúrou bývania šľachty, súčasťou je renesančný gobelín, knižnica, zbrojnica a ďalšie historické priestory. K prehliadke patrí prechádzka krásnym zámockým parkom vyzdobený fontánami s freskami a sochami.

  • PROGRAM
  • odchod z nástupných miest v ranných hodinách
  • príchod k priepasti Macocha okolo 9:00 - presun k jaskyni - prehliadka v cene
  • v poobených hodinách presun k zámku Slavkov – prehliadka v cene
  • príchod na nástupné miesta v neskorších poobedných hodinách